Holsts dyre damebesøg

aug 6, 2014 by

Som bestyrelsesmedlem i Wonderful Copenhagen med et årshonorar på 25.000 kr. har Allan Holst siddet på første række til begivenhederne på Refshaleøen. Ingen har bebrejdet Holst og den øvrige bestyrelse, at prisen for Conchita Wursts besøg skred med 77 mio. kr. fra 35 mio. kr. til 112 mio. kr. Forventningen til Holst og kolleger i bestyrelsen var nok ikke, at de skulle optræde som rigtige...

read more

LA står til at komme ind

aug 5, 2014 by

Havde der været kommunalvalg i juli, ville LA have gjort sin entré i kommunalbestyrelsen. Mandatet ville komme fra Venstre, som altså kun ville få 2 mandater. Det er konsekvensen af de landpolitiske forskydninger, der er sket siden kommunalvalget i november 2013. LA er i tæt kamp med DF om en mandatfremgang. Men også blandt A, C og V er der tæt kamp. Her drejer kampen sig dog om at undgå mandattab. Skønnet er foretaget alene ud fra den landspolitiske tendens som registreret i Berlingske Politikos Barometer og prof. Søren Risbjerg Thomsens analyser af, hvorledes landpolitiske tendenser slår igennem ved kommunalvalg. Det er ikke forsøgt at skønne over ændringer for tilslutningen til Amagerlisten og Liste T....

read more

Flugt og lykkeagurk i medierne

aug 3, 2014 by

Grafen viser, hvor ofte Dragør Kommune og hver af de 6 partiledere i følge Infomedia har været nævnt i medierne. Infomedias optælling dækker såvel redaktionel omtale som læserbreve. Medierne er helt overvejende Dragør Nyt og Amagerbladet samt – for Morten Dreyers vedkommende – Ekstrabladet og den højrepolitiske chatside 180grader.dk. I juli var det særligt flugten fra kommunens chefgang og agurkehistorien om lykkeregnskabet, som gav kommunen og Venstres borgmester omtale. Morten Dreyer overgik dog borgmesteren. Det skyldes, at Dreyer ikke kun dyrker kommunalpolitiske interesser, men også er folketingskandidat for DF på Frederiksberg og flittigt advarer især Ekstrabladets læsere og trosfællerne på 180grader om de farer, som Islam, befolkningsvækst i Afrika, svensk indvandringspolitik, østeuropæere af alle arter, EU og ikke mindst Helle Thorning-Schmidt tilsammen og hver for sig repræsenterer. Nederst på omtalemålingen ligger kommunalvalgets stemmemagnet Liste...

read more

57 økonomisk fattige i Dragør...

jul 20, 2014 by

At fattigdom i Dragør ikke er noget udbredt fænomen, ved vi alle. Men nu er der sat tal på. Kun 57 personer i Dragør (= 0,4 pct.) er officielt ”økonomisk fattige”. Det placerer Dragør blandt de kommuner, der har den absolut mindste hyppighed af fattigdom. Hos naboerne i den anden ende af røret er procenten 0,7 og længere inde på øen i København 1,6. I følge opgørelsen er der i alt 44.100 økonomisk fattige i Danmark. Tre betingelser skal være opfyldt, før man kan kalde sig ”økonomisk fattig”. For det første skal den disponible indkomst tre år i træk være under 50 pct. af medianindkomsten. For det andet skal nettoformuen pr. voksen i de samme tre år være mindre end 100.000 kr., og endelig må personen ikke være studerende eller dele husstand med studerende...

read more

Hvem sagde hvad om hvem ?

jul 10, 2014 by

      Se svaret...

read more

2013 var et dårligt trafikår

jul 8, 2014 by

I 2013 registrerede politiet 8 tilskadekomne i forbindelse med trafikuheld i Dragør Kommune.  5 af personskaderne betegnedes som alvorlige. I hvert af de to foregående år registreredes kun 2 alvorligt tilskadekomne. Sidste gang der blev registreret et trafikdrab i Dragør var i 2008.   Danmarks Statistik...

read more

Kun 5 langtidsledige under 30 år...

jul 3, 2014 by

Danmarks Statistik opgør antallet af langtidsledige i Dragør Kommune i februar 2014 til 49 personer svarende til 0,8% af arbejdsstyrken. I København er procenten 1,6 og i Tårnby 1,4. Langtidsledige er personer, som har været registreret ledige i en sammenhængende periode på 12 måneder eller mere.   2013 2014   februar januar februar 16-24 år 1 2 2 25-29 år 6 3 3 30-39 år 6 6 8 40-49 år 18 11 13 50-59 år 19 16 17 60 år og derover 8 4 6 I alt 58 42 49 Mænd 33 24 31 Kvinder 25 18...

read more

Rekordfald i valgdeltagelsen

maj 30, 2014 by

Valgdeltagelsen ved EU-valget var lavere end i 2009. I Storkøbenhavn var det typiske fald 3 procentpoint. Kun Dragør skiller sig klart ud. Hos os faldt valgdeltagelsen mere end dobbelt så meget, nemlig 6,2 procentpoint. ACVs beslutning om kun ét afstemningssted fik omkring 350 borgere, som ellers ville have stemt, til at blive væk. Ved andre valg er den normale deltagelse meget højere, og ud fra erfaringen fra forrige søndag er det nu realistisk at forvente, at forvisningen af al stemmeafgivelse på valgdagen til Hollænderhallen vil reducere valgdeltagelsen ved kommunal- og folketingsvalg med 500 personer.  ...

read more

Stadig kun næsten 14.000

maj 15, 2014 by

Heller ikke i 1. kvartal af 2014 kom Dragørs indbyggertal over 14.000. Tværtimod faldt indbyggertallet med 27 til 13.950. Dragør Kommune         2013K1 2013K4 2014K1 Befolkningen primo 13.916 13.918 13.978 Levendefødte 21 21 27 Døde 46 26 48 Tilflyttede 150 189 168 Fraflyttede 178 152 183 Indvandrede 40 40 30 Udvandrede 23 13 22 Befolkningen ultimo 13.880 13.977 13.950         Danmarks Statistik...

read more